Skyrich Battery

Eksploatacja

Ładowanie i ładowarki do akumulatorów litowo-jonowych

Akumulatory wykonane w technologii fosforanu litowo-żelazowego (żelaznego) to nowe rozwijające się źródło zasilania, które przekształca energię chemiczną w energię elektryczną. Akumulator litowy jest lżejszy, mniejszy i zapewnia lepszą wydajność rozruchu silnika niż równoważny akumulator kwasowo-ołowiowy. W odróżnieniu od akumulatorów kwasowo-ołowiowych, każde ogniwo baterii litowej ma nominalne napięcie 3,2 V (w rzeczywistości 2,4 V-3,8 V). Wewnątrz każdego ogniwa znajdują się płyty dodatnie (LiFePO4) i ujemne (Grafit), odizolowane od siebie separatorami PP z rozpuszczalnikami organicznymi stosowanymi jako elektrolit. Są one całkowicie uszczelnione w aluminiowo-plastikowej kieszeni.

Podczas ładowania akumulatora, jon litu wydostaje się z płyt dodatnich i łączy się z elektrolitem, następnie przechodzi przez separator i ostatecznie dociera do płyt ujemnych. Rozładowywanie to ruch jonów litu w przeciwnym kierunku. Gdy silnik jest uruchamiany, rozrusznik pobiera bardzo duży prąd (mierzony w amperach rozruchu / CA) z akumulatora. Aby dostarczyć prąd rozruchowy, akumulator musi mieć zapas energii, który jest mierzony w amperogodzinach (Ah). Akumulator LFP potrzebuje mniej energii rezerwowej (Ah), aby dostarczyć taki sam prąd rozruchowy (CA) jak akumulator kwasowo-ołowiowy. Akumulator rozruchowy LFP ma zwykle 2-3 razy mniejszą rezerwową pojemność energetyczną (Ah) niż równoważny akumulator kwasowo-ołowiowy dla tego samego pojazdu. 

Akumulator potrzebuje minimalnego poziomu stanu naładowania, aby dostarczyć znamionowe natężenie prądu rozruchowego, poniżej tego poziomu zmniejsza się natężenie prądu rozruchowego (CA), a silnik będzie miał trudności z uruchomieniem się. Napięcie jest dobrym wskaźnikiem stanu naładowania, niższe napięcie oznacza mniej naładowania / rezerwy energii. Akumulator LFP działa najlepiej, jeśli jego napięcie wynosi 13 V (±30%). Szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy AGM działa najlepiej przy napięciu 12,4 V (±50%) i wyższym. Akumulator nie może być w pełni naładowany, jeśli napięcie ładowania jest mniejsze niż 14,0 V. Akumulator zostanie uszkodzony, jeśli napięcie ładowania przekroczy 15,0 V.

W porównaniu z akumulatorem kwasowo-ołowiowym, ta nowa technologia zapewnia większą trwałość i może być przechowywana znacznie dłużej. W przypadku instalacji w pojeździe, który jest przechowywany lub używany rzadko, może być konieczne okresowe ładowanie, ponieważ niektóre pojazdy mogą mieć pewien pobór prądu. Oczywiście odłączenie akumulatora od pojazdu jest najlepszym wyborem dla ochrony akumulatora. Można również użyć ładowarki z trybem konserwacji, aby zapobiec rozładowaniu baterii w pojeździe.

Akumulatory litowe LFP mogą być ładowane wysokim prąd, gdy akumulator ma napięcie 12 V lub wyższe, ale poniżej 12 V traci zdolność do przyjmowania ładowania wysokim prądem. Im dalej poniżej 12 V, tym mniejsza jest zdolność akumulatora do przyjęcia normalnego ładowania. Poniżej 8V akumulator jest w krytycznym stanie. Przy niskim napięciu akumulator LFP może tolerować tylko niski prąd, dopóki jego napięcie nie przekroczy ponownie 12,8V. Akumulator LFP może ulec zniszczeniu jeśli pozostawiony będzie w spoczynku gdy jego napięcie będzie poniżej 12,8V. Akumulatory firmy Skyrich posiadają wskaźnik naładowania. Jedno światełko oznacza, że konieczne jest natychmiastowe ładowanie. Dwie włączone lampki sygnalizują 50% pojemności, akumulator jest nadal dostępny do rozruchu pojazdu i generalnie nie jest wymagane ładowanie. Gdy świecą się trzy kontrolki, akumulator jest w idealnym stanie i gotowy do pracy.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów Skyrich

Dla bezpiecznego ładowania akumulatorów Skyrich zaleca się używania ładowarek przeznaczonych do ładowania akumulatorów LiFePO4.

Polecane ładowarki:

Proszę nie stosować do ładowania baterii litowej Skyrich, ładowarek z funkcją odsiarczania. Ładowarki, takie odzyskują zasiarczenie w akumulatorze kwasowo-ołowiowym poprzez ładowanie wysokonapięciowe lub ładowanie impulsowe. Ta procedura spowoduje uszkodzenie baterii litowej!
W załączniku instrukcja obsługi akumulatorów Skyrich.